Címke: Logopédia

Logopédusok intézmény-beosztása

Óvodák Bolyai Utcai Óvoda Tzortoglou Zoé Budakeszi úti Óvoda Bujdosóné Tar Tímea Budakeszi Úti Óvoda Labanc Utcai Tagintézmény Bujdosóné Tar Tímea Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája Holmanné Reuss Erika Gesztenyéskert Óvoda Fodor Tímea...

Prevenciós szűrés

A Nemzeti Köznevelési Törvény alapján hozott 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25.§.(3) előírja „az ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. …  Az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás...

Logopédiai terápia

A logopédusok feladata a tiszta beszéd kialakítása, valamint az írás, olvasás megfelelő elsajátításához nyújtott prevenciós támogatás. Az önkormányzati fenntartású óvodák nagycsoportjában, és az iskolák 1. osztályában az intézményben dolgozó logopédus szeptember első felében végzi...

Diszfónia

Egyre több gyermek kerül logopédushoz tartós rekedtség miatt. A problémát az óvodai/iskolai szűrés alkalmával a logopédus veszi észre, a szűrés időpontja előtt vagy után kialakuló diszfónia esetében pedig a szülők, pedagógusok tapasztalják, hogy valami...

Nyelvlökéses nyelés

Ahhoz, hogy megértsük, milyen is a nyelvlökéses nyelés, először a helyes, szabályos nyelést kell megismernünk. A nyelés két fázisból áll, egy akaratlagos (orális) és egy reflexszerű fázisból. Amennyiben a nyelv-, és izomfunkció szabálytalanná válik,...

Pöszeség

A pöszeség a beszédhangok ejtésének, tisztaságának olyan zavara, amelyre jellemző az adott nyelvközösség artikulációs normáitól való eltérés. Hátterében élettani, organikus és funkcionális okok egyaránt meghúzódhatnak. A pöszeség okai Sokfélék lehetnek, ezek közül néhány: késői...

Megkésett és akadályozott beszédfejlődés

Lányok esetében két éves korra, fiúk esetében két és fél éves korra meg kell indulnia a beszédnek. Ekkorra rendelkeznie kell a gyermeknek néhány szóból álló aktív szókinccsel, melyet képes anyanyelve szabályrendszere szerint használni, egyszerű...

Dadogás

A dadogás kevés kivétellel 2-4 év között, általában 3 éves korban kezdődik. Előfordulhat átmeneti beszédelakadás, életkori sajátosságként is. A tapasztalat szerint ez általában elmúlik, ha a gyerek környezete ezt nem hangsúlyozza vagy nem próbálja...

Logopédiai ellátásunkról

Minden gyermeknek és szülőnek fontos, hogy gyermeke szépen, érthetően beszéljen. A tiszta beszéd elengedhetetlen az írás-olvasás megfelelő szintű elsajátításához. A gyermekek egy része már két és fél évesen, mások négy-öt éves korukra beszélnek tisztán....