Óvoda- és iskolapszichológusi koordináció

A 2013/14-es tanévben az iskolapszichológiai hálózat működtetése kikerült a szakszolgálati feladatok közül. Az intézmény-pszichológusok az óvodáknál, iskoláknál kerültek alkalmazásra. Munkájuk célja és jellege nem változott. Az intézmények nevelő-oktató tevékenységének segítése, a tanulók személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelem.
Bővebb tájékoztatás az iskolák honlapján és az ott kifüggesztett tájékoztató felületeken található.

A Szakszolgálatban az óvoda- és iskolapszichológiai ellátást az óvoda- és iskolapszichológus koordinátor végzi. Fogadja az önkéntesen bejelentkezőket, akik az óvodától és iskolától függetlenül szeretnék felkeresni. A diákoknak egyéni tanácsadás, a szülőknek és pedagógusoknak konzultációs formában ad segítséget az óvodai és iskolai nevelés, oktatás során felmerülő problémák esetén.

Számos esetben néhány hét vagy néhány hónap alatt megoldást lehet találni a tanulási vagy érzelmi problémákra. Ha hosszabb együttműködés, kísérés szükséges terápiás ellátásra tesz javaslatot.

A koordinátor összekötőként működik az óvoda/iskolapszichológus és más ellátó intézmények között. Segít megtalálni a megfelelő ellátást a gyermekek, tanulók pedagógiai szakszolgálati vagy egyéb egészségügyi szakellátásra való utalásának vonatkozásában.

Munkáját a szakmai etikai elvek betartásával végzi. Titoktartással kezeli a rábízott gondolatokat, élményeket.

Az alábbi oldalak is érdekelhetik...