Iskolaérettségi vizsgálat

Az iskolaérettségi vizsgálatot olyan gyermekek esetében végezzük el, akikkel kapcsolatban – akár a szülő, akár az óvodapedagógus részéről – felmerül, hogy iskolakezdése az adott tanévben nem feltétlenül indokolt. Ennek oka lehet szociális éretlenség vagy figyelmi, mentális problémák, esetleg speciális tényezők. A vizsgálatot kérheti a szülő is, bár gyakrabban az óvodán keresztül történik a bejelentkezés.

Az iskolaérettségi vizsgálat célja annak felmérése, hogy a gyermek fejlettsége a szükséges területeken megfelel-e az elvárt szintnek.

A vizsgálat éppen ezért minden szükséges területre kiterjed, és egy átfogó képet nyújt a gyermek aktuális állapotáról.

A főbb területek, amiket a vizsgálat során figyelünk:

  • feladattudat, feladatértés
  • munkatempó
  • figyelem
  • beszédállapot
  • szociális érettség
  • általános tájékozottság, szókincs
  • gondolkodási funkciók érettsége
  • emlékezet
  • számfogalom
  • finommotorika.

A vizsgálat csoportos és egyéni felmérésből ill. a szülőkkel folytatott rövid tájékozódó beszélgetésből áll, mely főként a gyermek korábbi fejlődésére, esetleg említésre méltó családi, környezeti hatásokra, változásokra terjed ki.

Az iskolaérettség kritériuma nem feltétlenül jelenti, hogy a gyermeknek minden téren tökéletes szinten kell teljesítenie, a fejlődés magában foglal bizonyos mértékű egyenetlenséget ill. hullámzást. Minden gyermek egyedi, sajátos képet mutat e téren is. A lényeg, hogy szélsőséges elmaradás ne legyen a fent említett területek egyikén sem, mert az már hátrányosan befolyásolhatja az iskolai beválást, a sikeres teljesítést.

A vizsgálat alapján szakértői véleményt készítünk, mely részben a vizsgálat során tapasztaltak leírását, részben a beiskolázásra vonatkozó javaslattételt tartalmazza. Javaslatunkban mindig azt tartjuk szem előtt, hogy a gyermek egyéni fejlődését és képességeit figyelembe véve, a számára legelőnyösebb időpontban kezdje el iskolai tanulmányait.

A szakértői vélemény a szülőkhöz postai úton vagy személyes átvétel során jut el a vizsgálat után kb. egy héttel.

Az alábbi oldalak is érdekelhetik...