Címke: Vizsgálat

Prevenciós szűrés

A Nemzeti Köznevelési Törvény alapján hozott 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25.§.(3) előírja „az ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. …  Az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás...

Iskolaérettségi vizsgálat

AKTUÁLIS A tanköteles korú gyermekek iskolaérettségéről szóló döntés 2020. január 1.-vel átkerült az Oktatási Hivatal hatáskörébe, intézményünk iskolaérettségi vizsgálatot nem végezhet.   2021/2022-es tanévben tanköteles az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét,...

Szakértői vizsgálat

A gyermekek iskolai teljesítményét számos környezeti hatás és gyermekben meglévő képesség határozza meg. A szülők és pedagógusok olykor azt tapasztalják, hogy gyermekük vagy tanítványuk az iskolában a tőle elvárható szint alatt teljesít. Mivel az...