Címke: Vizsgálat

Prevenciós szűrés

A Nemzeti Köznevelési Törvény alapján hozott 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25.§.(3) előírja „az ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. …  Az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás...

Tankötelezettség megkezdésének halasztása

A tanköteles korú gyermekek tankötelezettsége megkezdésének halasztásáról szóló döntés 2020. január 1.-vel átkerült az Oktatási Hivatal hatáskörébe. Tagintézményünk szakértőként működik közre azon gyermekek vizsgálatában, akiknek szülei/gondviselői kérvényt nyújtottak be az Oktatási Hivatalhoz a tankötelezettség halasztása vagy...

Szakértői vizsgálat

A gyermekek iskolai teljesítményét számos környezeti hatás és gyermekben meglévő képesség határozza meg. A szülők és pedagógusok olykor azt tapasztalják, hogy gyermekük vagy tanítványuk az iskolában a tőle elvárható szint alatt teljesít. Mivel az...