Gyógytestnevelés ellátásunkról

A gyógytestnevelői munka a II. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül történik.

Feladataikat a II. kerületi állami fenntartású, valamint – előzetes egyeztetés és megállapodás alapján egyéb pedagógiai intézményekben, illetve az uszodákban látják el.

A gyógytestnevelők körzetek szerinti, területi megosztásban dolgoznak. Tartalmi és szervezési munkájukat a szakma alapelveinek megfelelően végzik.

Gyógytestnevelésre azok a tanulók kerülnek, akiket az iskolaorvos vagy a szakorvos mozgásszervi, belgyógyászati problémával beutal (javasolja a tanórákon való részvételét), és a II. kerületben laknak, vagy II. kerületi intézményben tanulnak.

A tanulók szűrését az iskolaorvos végzi, aki szükség esetén szakorvosi beutalót ad a tanulónak.

A gyógytestnevelésre utalt gyermekek a II/A vagy a II/B besorolással kerülnek ellátásra.

  • II/A besorolású tanulók iskolai testnevelési órákon részt vehetnek az orvos által előírt megszorítással, de kötelező jelleggel a gyógytestnevelés órákon kell részt venniük heti 3 órában.
  • II/B besorolású tanulók az iskolai testnevelésen nem vehetnek részt, a gyógytestnevelési órákon azonban heti 3 órában kötelező részt venniük.

A heti három órából két óra tornatermi, egy óra uszodai foglalkozás.

Osztályzatot mindkét esetben a gyógytestnevelő tanártól kapnak.

A kerület szinte minden iskolájában helyben történik az ellátás.

gyógytestnevelés célja, hogy a gyermek minél előbb olyan egészségi állapotban kerüljön, hogy ismét bekapcsolódhasson az iskolai testnevelési foglalkozásba.

A gyermek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, illetve a kategóriák megváltoztatása miatt, évenként legalább egy orvosi kontroll vizsgálat szükséges.

Az alábbi oldalak is érdekelhetik...