Fejlesztőpedagógiai ellátásunkról

A gyerekek nem minden problémája lelki eredetű (bár tanulási nehézséget okozhat például a szorongás is). Nagyon gyakran olyan kisebb fejlődési lemaradás okozza az iskolai problémákat, amelyek megoldásában a fejlesztőpedagógusok sikerrel tudnak segíteni. Fontos, hogy ezekre a nehézségekre minél előbb, lehetőleg még az iskolába kerülés előtt fény derüljön. Ennek érdekében a logopédusok és a fejlesztőpedagógusok évente szűrést végeznek a kerület nagycsoportos óvodásainak körében, így az egy-egy részterületen lassabban fejlődő gyerekek felzárkóztatása minél hamarabb elkezdődhet. Főleg az írás, olvasás, számtani alapműveletek elsajátításához szükséges készségek fejlesztése fontos annak érdekében, hogy megelőzzük az iskolai tanulási nehézségek kialakulását.

Szakszolgálatunkban zajló fejlesztés azoknak a gyerekeknek nyújt segítséget, akik ép érzékszerveik és jó intellektusuk ellenére kortársaikhoz képest gyengébben teljesítenek. Mi lehet ennek az oka? Legelőször is erre vagyunk kíváncsiak, ezért a fejlesztő munka első lépése a háttérben megbúvó okok kiderítése. Szükség esetén team-munkában, pszichológus, logopédus és fejlesztő pedagógus összehangolt munkájával tárjuk fel a problémák gyökerét. Feltérképezve a gyermekek képességeit, megtalálhatjuk a struktúra gyengébben működő elemeit.

A következő lépés az, hogy kiválasztjuk az adott problémához, a gyermek életkorához és személyiségéhez legjobban igazodó terápiát, majd fejlesztési tervet készítünk az alulműködő részképességek korrigálására.

A gyermek terápián való szorgalmas részvétele ugyanakkor csak az egyik feltétele a közös munka sikerének. Nagyon sok múlik azon is, hogy mennyire tudunk együttműködni a pedagógusokkal és a szülőkkel. Fontos része munkánknak, hogy megértessük a gyermekkel foglalkozó felnőttekkel, hogy az egyes részképességek zavart működései milyen életviteli és tanulási nehézségeket idézhetnek elő a mindennapi élet során. A terápia hatékonysága érdekében sokszor szükség van az otthoni gyakorlásra is, ehhez a szülőktől szoktunk segítséget kérni, körültekintően mérlegelve a család teherbíró képességét, hiszen tudjuk, hogy az iskolai tananyagon felüli gyakorlás csak erős céltudatossággal és kitartással lehetséges.

Természetesen a gyermek esetleges idegrendszeri funkciózavarának súlyossága is nagymértékben befolyásolja a terápia hosszát és sikerességét.

A gyermekek képességbeli elmaradásaira optimális esetben már óvodás korukban felfigyelhetünk. Az időben szakszerű segítséghez jutott kisgyermekeknek nagyobb esélyük van arra, hogy ki se alakuljon náluk a későbbi tanulási zavar, ezért a prevenció munkánkban nagy hangsúlyt kap.

Fejlesztőpedagógiai könyvajánló szülőknek

 • Adams, Ken: Hozd ki a legtöbbet a gyerekedből! (Játékos fejl. gyak. születéstől 11éves korig)
 • Attwood, Tony: Különös gyerekek (Kalauz az Asperger szindrómáról szülőknek és nevelőknek)
 • Clairbon Park, Clara: Autista a kislányom
 • de Bono, Edward: A csodálatos elme
 • de Bono, Edward: Gondolkozz!- Mielőtt túl késő
 • de Bono, Edward: Tanítsd gondolkodni a gyereked!
 • de Bono, Edward: Tanítsd meg önmagad gondolkodni!
 • Deákné, B. Katalin: Anya, taníts engem! ( Fejlesztő feladatok születéstől iskolakezdésig )
 • Deákné, B. Katalin: Mindet kezdet nehéz ( Az iskolakezdés problémái )
 • Deákné, B. Katalin: Neked is lehet jobb jegyed! Tanulási módszerek, ötletek
 • Fischer, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal?
 • Fischer, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni?
 • Fischer, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni?
 • Kolozsváry, Judit dr.: Más gyerek, más szülő, más pedagógus
 • Krüll, K. Elke: A diszkalkuliás (számolás gyenge) gyerekek
 • Lohmann, Beatte: Diszlexiások az iskolában
 • Margitics, Ferenc dr.: A szülői mesterség iskolája
 • Moor, Julia: Hogyan játsszunk és tanuljunk autista gyerekekkel?
 • Pirro, Ugo: A fiam nem tud olvasni
 • Ranschburg, Jenő: Nyugtalan gyerekek ( Hiperaktivitás és agresszió a serdülőkorban )
 • Rumpf, Joachim: Hogyan bánjunk az agresszív gyerekkel?
 • Sainsbury, Claire: Marslakó a játszótéren: Könyv az Asperger-szindrómáról
 • Sauvageot, Beatrice – Metellus, Jean: Hurrá! Diszlexia!
 • Selikowitz, Mark: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek
 • Tarján, Iza: Bokréta ( Gyermekversek és feladatok a figyelem fejlesztéséhez
 • Templar, Richard: A gyereknevelés 100 szabálya ( tőled is függ, hogy milyen felnőtt lesz )
 • Zhilmann, Charlotte: Iskolai kudarcok-rosszul tanuló tehetséges gyerekek

Az alábbi oldalak is érdekelhetik...