Főoldal Üdvözöljük honlapunkon!

 

Aktuális

Szülőcsoport indul figyelmi és viselkedéses problémákkal küzdő gyerekek szülei számára!

Kérdőív a csoporthoz:

https://drive.google.com/open?id=15vgZENtnXB4HBsuvAquluyUJWAA2TCoZlbU0N8012z0

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

FIGYELEM! Iskolaérettségi vizsgálat

Tájékoztatás iskolaérettségi vizsgálatokkal kapcsolatban:

2020. január 1-től a Nemzeti Köznevelési Törvény megváltozik.

2019.dec.31-ig érvényben lévő:

Nkt. 45. § (2) bekezdése:

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.  Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.”

 

Nkt. 45. § (4) bekezdése:

„A tankötelezettség kezdetéről:
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.”

 

2020.01.01.-től várhatóan erre változik:
Nkt. 45. § (2) bekezdése: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. (…).”

 

Nkt. 45. § (4) bekezdése: hatályát veszti.

 

A fenti törvénymódosításhoz alkalmazkodva az alábbi módon történik a gyermekek iskolaérettségi vizsgálata:

  1. Mivel 2019. december 31-ig a szakértői bizottság dönt, hogy a 6. évét 2020. aug. 31-ig betöltő gyermek maradjon egy évet óvodában/menjen iskolába, ezért a szülők és az óvoda közösen kérhetik a gyermek iskolaérettségi vizsgálatát Intézményünktől. Ehhez szükség van a honlapunkról is letölthető 4 oldalas szakértői vélemény iránti kérelem kitöltésére és pedagógiai véleményre.
    FIGYELEM! A kérelem beérkezési határideje: november 15.
  2. 2020.január 1-től érvényes szabályozás miatt a szülő január 1-től nem kérvényezheti gyermeke iskolaérettségi vizsgálatát Intézményünktől. Ebben az esetben január 1. és január 15. között kérvényt nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz, várhatóan a Hivatal Intézményünket fogja kijelölni a gyermek vizsgálatára. Ebben az eljárásban szakértői minőségünkben állást foglalunk majd arról, hogy a gyermek kezdje meg tanulmányait, vagy maradjon további egy év óvodai nevelésben. Erre a vizsgálatra valószínűsíthetően 2020. februárja után fog sor kerülni.

________________________________________________________________________________

 

 

 

Kedves Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy megalakult alapítványunk Mammutkölyök Alapítvány néven, melynek alapcélkitűzése Intézményünk, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. Kerületi Tagintézményének anyagi és szakmai megtámogatása.

Az alapítvány honlapja: www.mammutkolyok.hu

Az alapítvány működéséhez az alábbi számlaszámra történő utalással járulhatnak hozzá: 10403301-50526876-53891003. 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Kapcsolatfelvétel lehetőségei Kapcsolatfelvétel lehetőségei
Tisztelt Szülők!

A hatékonyabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy bejelentkezési igényüket honlapunkon keresztül jelezzék online, illetve egyéb ügyintézésre központi e-mail címünket használják: info.02@fpsz.net.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

______________________________________________________________________________________________________

Rólunk

Szakszolgálatunk elsőként alakult meg Budapesten, 1994 júliusában.
2013 szeptemberétől a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat tagintézménye vagyunk.

Intézményünk komplex szervezeti struktúrája lehetővé teszi, hogy hatékonyan tudjuk segíteni a különböző – testi, lelki, tanulási, magatartási, logopédiai – problémával küzdő gyerekeket. Munkánkat szoros együttműködésben végezzük a szülőkkel és a pedagógusokkal.

A Pedagógiai Szakszolgálat feladatait a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet határozza meg:

Intézményünk a Marczibányi tér 1. alatt található, a Millenáris park közelében.
A bejelentkezés személyesen vagy online történik.

Elérhetőségeinket a Kapcsolat menüpontban találják.

Szakszolgálatunk a II. kerületben lakó vagy a kerület intézményébe járó gyermekeket és szüleiket tudja fogadni.

Szolgáltatásaink térítésmentesek.