Prevenciós szűrés

A Nemzeti Köznevelési Törvény alapján hozott 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25.§.(3) előírja „az ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. …  Az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.”

Szakszolgálatunk munkatársai már l998. májusa óta végeznek komplex (logopédiai, pedagógiai, pszichológiai) prevenciós szűrést a kerületi önkormányzati óvodákban. Ennek a bevezetését az a közös igény hívta elő, – amit egyaránt megfogalmaztak az óvodai pedagógusok, illetve a szakszolgálat fejlesztő pedagógusai, pszichológusai – hogy már az iskolaérettségi vizsgálatok előtt kapjanak lehetőséget a fejlesztésre azok a gyerekek, akiknek valamilyen részképesség-elmaradásuk van.

A fent említett rendelet szűrésünk újragondolását, módosítását követelte meg, melynek eredményeképpen a 2013-14 tanévtől kerületünkben az eddigi két lépcsős; májusi-szeptemberi komplex szűrést felváltja egy másik szűrőeljárás:

  1. Az új logopédiai szűrőeljárás neve: „Szól-e?”. Ez a bevizsgált eljárás alkalmas az öt és hat év közötti gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrésére. Átfogó képet ad a kiejtésről, a nyelvi produkcióról, a megértésről, megalapozva a további vizsgálatokat (szükség esetén) és az ezekre épülő logopédiai terápiát. A szűrés egyéni, általában 20 perc alatt elvégezhető.
  2. Az eltelt 21 év tapasztalata alapján fontosnak tartjuk a logopédiai szűrés kiegészítését pedagógiai, valamint pszichológiai jellegű szűréssel. A logopédusok szűrésével egy időben a szakszolgálat fejlesztőpedagógusai felmérik a gyermekek mozgásos érettségét (ennek szükségességével kapcsolatos információt ld. a honlapon a Miért fontos a mozgás? cím alatt), az óvoda pszichológusai pedig megfigyelik az adott korosztály szociális érettségét és szükség esetén kapcsolatba lépnek a Szakszolgálatban dolgozó pszichológusokkal. Ehhez a kiegészítő szűréshez a szülők írásos beleegyezését kérjük!

Miután a szűrés lezajlott, a logopédiai vizsgálatot a logopédusok, a mozgásvizsgálatot az intézmény fejlesztőpedagógusai értékelik. Az eredményeket összevetjük és közösen tartott fogadóórán tájékoztatjuk a szülőket gyermekük érettségi szintjéről és adunk ehhez fejlesztési ajánlást.

A szűrést szeptember első felében végezzük az óvodákban. Menetéről és várható időpontjairól az érintett szülők levélben tájékoztatást kapnak!

Az alábbi oldalak is érdekelhetik...