Prevenciós szűrés

A Nemzeti Köznevelési Törvény alapján hozott 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25.§.(3) előírja „az ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. …  Az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.”

Szakszolgálatunk munkatársai már l998 májusa óta végeznek komplex (logopédiai, pedagógiai, pszichológiai) prevenciós szűrést a kerületi önkormányzati óvodákban. Ennek a bevezetését az a közös igény hívta elő, – amit egyaránt megfogalmaztak az óvodai pedagógusok, illetve a szakszolgálat fejlesztő pedagógusai, pszichológusai – hogy már az iskolaérettségi vizsgálatok előtt kapjanak lehetőséget a fejlesztésre azok a gyerekek, akiknek valamilyen részképesség-elmaradásuk van.

A fent említett rendelet szűrésünk újragondolását, módosítását követelte meg, melynek eredményeképpen a 2013-14-es tanévtől kerületünkben az eddigi két lépcsős; májusi-szeptemberi komplex szűrést felváltja egy másik szűrőeljárás:

A logopédiai szűrőeljárás neve: „Szól-e?”. Ez a bevizsgált eljárás alkalmas az öt és hat év közötti gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrésére. Átfogó képet ad a kiejtésről, a nyelvi produkcióról, a megértésről, megalapozva a további vizsgálatokat (szükség esetén) és az ezekre épülő logopédiai terápiát. A szűrés egyéni, általában 20 perc alatt elvégezhető.

A szűrést szeptember első felében végezzük az óvodákban. Menetéről és várható időpontjairól az érintett szülők tájékoztatást kapnak!

Az alábbi oldalak is érdekelhetik...