Csoportterápiák

Pszichodrámacsoport:

A pszichodráma középpontjában a cselekvés, a cselekvés átélése, a cselekvés közben érzett érzelmek tudatosítása, belátása áll.

A gyerekpszichodráma a közös szerepjátékon, a gyerekek képzeletvilágának és kreativitásának mozgósításán keresztül fejti ki terápiás, segítő, hatását. A játékban, játékkal, játék által támogat, fejleszt, a közösen kitalált mesék eljátszásán keresztül.

A pszichodráma „élmény-terápia” is. A csoport segítségével megtapasztalhatjuk, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal. A játékok pedig olyan pozitív, közös együttes élményt tudnak adni, amely még inkább segíti a spontaneitás, kreativitás és ezáltal a pozitív énkép és önértékelés erősödését.

A gyerekek csoportfolyamatát kiegészíti a csoportvezetők szülőkkel folytatott konzultációs folyamata. A csoportok fél évig tartanak (10-12 alkalom), több korosztály számára indulnak, de egy-egy csoportba azonos korú gyerekek járnak.

Ajánljuk szorongó/teljesítményszorongó, szomatizáló, társas helyzetekben bizonytalan gyerekek számára.

 

Szociális-kommunikációs készségfejlesztő csoport:

A csoportban komplex fejlesztés történik, melynek során pszichológus szakemberek segítik a gyerekeket. Játékos feladatokon keresztül próbálgathatják a szociális helyzetekben való boldogulást, a kommunikációt, a rugalmasságot, finommotorikát, figyelemmegtartást, érzelemfelismerést, érzelemkontrollt, az együttműködést és a barátkozást.

A csoportok kognitív viselkedésterápiás alapelvek szerint működnek, jutalmazórendszeren keresztül kapnak visszajelzést a gyerekek, érdeklődésük és erősségeik mentén gyakorolhatják a számukra nehézségeket jelentő helyzeteket.

A csoportba kerülést mindig megelőzi egy tájékozódó interjú. A csoport heti egy alkalommal kerül megtartásra, a csoportfolyamat fél évig tart (10-12 alkalom).

A szociális-kommunikációs készségfejlesztő csoportjaink két korosztályban indulnak: nagycsoportos és alsó tagozatos korú gyermekek jelentkezését várjuk.

Ajánljuk: Autizmus spektrumzavar diagnózissal rendelkező, és diagnózissal nem rendelkező, szociális helyzetekben nehézségekkel küzdő gyerekek számára.

 

A sok bejelentkező miatt várólistával dolgozunk, kérjük tájékozódjanak tagintézményünkben az induló csoportokról.

Az alábbi oldalak is érdekelhetik...