Korai fejlesztés

„Az első életévek fejlődési üteme és minősége hatással van egész életünk alakulására. Nincs még egy olyan életszakasz, melynek során ilyen gyors ütemű változások történnek. Az idegrendszer szerveződésével először az általános, majd a családilag öröklött képességek bontakoznak ki. Kialakulnak alapvető humán funkciók és sajátosságok: járás, manipuláció, beszéd, testséma felismerés, elemi szokások, majd az éntudat. Ezek fejlődési üteme, érettsége, szervezettsége és minősége alapjaiban meghatározza a személyiségfejlődés ütemét és jellegét.”

Rosta Katalin

A korai fejlesztés és gondozás a törvényi változások okán került a Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátási körébe.

E tevékenység a rehabilitáció részeként – a 0-3 (5) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen felépített programja, amely komplex diagnosztikai vizsgálatot, gyógypedagógiai oktatást és különböző terápiás szolgáltatásokat foglal magába. Az óvodáskort megelőzve szeretnénk ezen gyermekek képességeit kibontakoztatni, előnyös feltételek mellett az integrációra felkészíteni. A korai fejlesztést azon gyermekek számára biztosítjuk, legfeljebb 5 éves korig, akik óvodába nem járnak. Abban az esetben ugyanis a kerületben működő utazó gyógypedagógusi hálózat veszi át a feladatot és biztosítja mindazokat a habilitációs, rehabilitációs célú foglalkozásokat, melyeket a vizsgálat során a szakértői bizottság meghatározott.

A korai fejlesztés a sajátos nevelési igény megállapításának időpontjától vehető igénybe. Az ellátás kiterjed a gyermek fejlesztésére a szülő bevonásával, a szülő részére nyújtott tanácsadásra. Az ellátásra jogosultságot az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapozza meg.  A vizsgálatot minden esetben a szülő kezdeményezi, melyben a szakszolgálat munkatársai segítséget nyújtanak.

Alkalmazott módszerek, terápiák

  • Komplex gyógypedagógiai fejlesztés
  • Konduktív terápia
  • Szomatopedagógia, gyógypedagógia
  • Logopédia, beszédindítás
  • TSMT (Tervezett-Szenzo-Motoros Tréning)

Kedves Szülők: ha úgy érzik, hogy gyermekük az átlagosnál lassabb tempóban fejlődik, aggódnak amiatt, hogy magatartása, viselkedése eltér kortársaiétól, lassabb ütemű fejlődést, vagy minőségi eltérést tapasztalnak mozgásában, beszédében, kommunikációjában, értelmi képességeiben, szociális kapcsolatteremtési készségében, forduljanak hozzánk bizalommal!

Az alábbi oldalak is érdekelhetik...