Logopédiai ellátásunkról

Minden gyermeknek és szülőnek fontos, hogy gyermeke szépen, érthetően beszéljen. A tiszta beszéd elengedhetetlen az írás-olvasás megfelelő szintű elsajátításához. A gyermekek egy része már két és fél évesen, mások négy-öt éves korukra beszélnek tisztán. Azok a gyerekek, akik az iskolakezdés előtt egy-másfél évvel még nem ejtenek minden hangot tisztán, az óvodában logopédiai foglalkozáson vehetnek részt.

Célunk

 • a tiszta beszéd kialakítása
 • nyelvi- kommunikációs zavaroktól mentes, oldott személyiség kialakulásának segítése logopédiai eszközökkel

Feladataink

 • beszédindítás
 • meglévő beszédhibák javítása
 • beszéd- és kommunikációs zavarok differenciáldiagnosztikai feltárására
 • preventív módszerek alkalmazása a nyelvi-, beszéd és kommunikációs zavarok elkerülése érdekében

Logopédusaink segítségét kérheti a szülő, amennyiben gyermeke

 • két és fél éves korában még nem beszél
 • sok hangot cserél más hanggal (pösze)
 • nehézséget okoz számára a nyelv írott formájának elsajátítása, az olvasástanulás
 • beszédészlelési, beszédmegértési nehézsége van
 • számolási nehézségei vannak
 • dadog vagy hadar
 • beszédhangja rekedt (diszfóniás)
 • beszéde orrhangú
 • nyelési rendellenességgel küzd (infantilis nyelés, nyelvlökéses nyelés)

Munkatársaink titoktartási kötelezettség mellett dolgoznak.

Vizsgálatok, ellátás

Az önkormányzati fenntartású óvodák nagycsoportjában és az iskolák 1-3. osztályában az intézmény logopédusa szeptember első hetében artikulációs szűrést végez. Ennek alapján történik az ellátásra szoruló gyermekek terápiás órákra való beosztása.

Az óvodai ellátásban előnyt élveznek a nagycsoportos korúak és a beiskolázandók. A súlyos beszédhibával küzdő fiatalabb gyermekeket előjegyzésbe vesszük. A terápia várható kezdési időpontjáról a szülőt személyesen tájékoztatjuk.

A logopédiai kezelés általában csoportos formában történik. A foglalkozások ideje 45 perc, ami a gyermek teherbírása függvényében vagy terápiás indokból változhat. Szükségessé válhat az egyéni kezelés, ennek lehetőségét is igyekszünk megteremteni.

Óvodás és kisiskolás dadogó, diszfóniás, megkésett beszéd­fejlődésű, valamint nyelvlökéses nyelésű gyermekek részére külön foglalkozást biztosítunk. Ezekre a terápiákra a Pedagógiai Szakszolgálat online felületén lehet jelentkezni.

A II. kerületben lakó, de nem kerületi vagy nem önkormányzati óvodába, iskolába járó gyermekek szülei szintén az online felületen jelentkezhetnek logopédiai vizsgálatra, a bejelentkezés után a kapcsolatot a szülővel a logopédus telefonon vagy e-mailben fogja felvenni.

Kerületünkben, májusban komplex logopédiai szűrést végzünk a középső csoportos gyermekek körében, melynek célja a részképesség problémák korai felismerése. A terápiára szoruló gyermekek további segítését szolgálja intézményünk fejlesztő pedagógusai által szeptemberben végzett diagnosztikai vizsgálat. Ezeket szükség esetén terápiás folyamat követi.

Logopédiai könyvajánló

Beszédészlelés, beszédértés
 • A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamata, Gósy Mária, BGGYTF, Bp., 1992
 • A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése (óvodásoknak), Gósy Mária, Nicol, Bp., 2000
 • A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése (iskolásoknak), Gósy Mária, Nikol Kkt., 2006.
Pöszeség
 • Taníts meg engem!, Alkonyi Mária – Gerebenné Dr. Várbíró Katalin – Kisházi Gergely – Kissné Haffner Éva – M. Farkas Andrea – Kocsis Lászlóné Mező Gabriella – Rosta Katalin – Rudas Zsuzsanna – S. Pintye Mária, Logopédiai Kiadó, Bp., 1996
 • Gyakori beszédhibák a gyermekkorban, Montágh Imre – Montághné Riener Nelli – Vinczéné Bíró Etelka, Holnap Kiadó, 2002
Megkésett és akadályozott beszédfejlődés
 • Fejlődési diszfázia, Gerebenné Várbíró Katalin (szerk.), BGGYTF, Budapest, 1996.
 • A gyermek, aki nem beszélt, Laurent Danon-Boileau, Pont Kiadó Kft. , 2007
 • Így tanulnak beszélni a gyerekek, Erwin Richter – Walburga Brügge – Katarina Mohs , Tálentum Kft., 1997
Dadogás, hadarás
 • Dadogásról mindenkinek, Lajos Péter, PONT Kiadó & Ikerhold Kiadó , 2003
 • A gyermekkori dadogásról, Dr. Klaniczay Sára, Logopédiai kiadó
 • Szemelvények a hadarás témaköréből, Vassné dr. Kovács Emőke, Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt., 2011
 • A hadarás, Vassné dr. Kovács Emőke, Eötvös József Könyvkiadó, 2011
Diszfónia
 • DTE Diszfónia terápiás egységcsomag a gyermekkori diszfónia vizsgálatára és kezelésére, Balázs Boglárka, Logo-Press, Bp.
 • Hangterápia elméletben és gyakorlatban, Evemarie Haupt, Holnap Kiadó, 2006
 • A gyermekkori dysphonia és kezelése, Jancsóné Aranyossy Emőke, Logopédia Kiadó, 2011

Az alábbi oldalak is érdekelhetik...