Logopédiai ellátásunkról

Minden gyermeknek és szülőnek fontos, hogy gyermeke szépen, érthetően beszéljen. A tiszta beszéd elengedhetetlen az írás-olvasás megfelelő szintű elsajátításához. A gyermekek egy része már két és fél évesen, mások négy-öt éves korukra beszélnek tisztán. Azok a gyerekek, akik az iskolakezdés előtt egy-másfél évvel még nem ejtenek minden hangot tisztán, az óvodában logopédiai foglalkozáson vehetnek részt.

Célunk

 • a tiszta beszéd kialakítása
 • nyelvi- kommunikációs zavaroktól mentes, oldott személyiség kialakulásának segítése logopédiai eszközökkel

Feladataink

 • beszédindítás
 • meglévő beszédhibák javítása
 • beszéd- és kommunikációs zavarok differenciáldiagnosztikai feltárására
 • preventív módszerek alkalmazása a nyelvi-, beszéd és kommunikációs zavarok elkerülése érdekében

Logopédusaink segítségét kérheti a szülő, amennyiben gyermeke

  • két és fél éves korában még nem beszél
  • sok hangot cserél más hanggal 4 éves kora után
  • nehézséget okoz számára a nyelv írott formájának elsajátítása, az olvasástanulás
  • beszédészlelési, beszédmegértési nehézsége van
  • dadog vagy hadar
  • beszédhangja rekedt (diszfóniás)
  • beszéde orrhangú
  • nyelési rendellenességgel küzd (infantilis nyelés, nyelvlökéses nyelés)

  Munkatársaink titoktartási kötelezettség mellett dolgoznak.

Vizsgálatok, ellátás

Logopédusaink az önkormányzati fenntartású óvodák nagycsoportjában komplex logopédiai, ill. az iskolák 1. osztályában artikulációs szűrést végeznek szeptember első felében. Ennek alapján történhet az ellátásra szoruló gyermekek terápiás órákra való beosztása.

Az óvodai ellátásban előnyt élveznek a nagycsoportos korúak és a beiskolázandók. A fiatalabb, súlyos beszédhibával küzdő gyermekeket előjegyzésbe vesszük. A terápia várható kezdési időpontjáról a szülőt tájékoztatjuk.

A logopédiai kezelés általában csoportos formában történik. A foglalkozások ideje max. 45 perc a gyermek teherbírásának függvényében. Szükségessé válhat az egyéni kezelés, ennek lehetőségét is igyekszünk megteremteni.

Óvodás és kisiskolás dadogó, diszfóniás, nyelvi késő, valamint nyelvlökéses nyelésű gyermekek részére külön foglalkozást biztosítunk. Tekintettel a logopédiai alapellátásra szoruló gyerekek magas létszámára, ezeket a terápiákat csak korlátozott számban tudjuk biztosítani.

A II. kerületben lakó, de nem kerületi vagy nem önkormányzati óvodába, iskolába járó gyermekek szülei az online felületen jelentkezhetnek logopédiai vizsgálatra, a bejelentkezés után a kapcsolatot a szülővel a logopédus telefonon vagy e-mailben fogja felvenni.

Logopédiai könyvajánló

Nyelvi késés

 • Deákné B. Katalin: Értelmes mondókák 0-1 éveseknek
 • Egresi Erika: Beszédindító
 • Varga Katalin, Alkonyi Mónika: Értem és mondom
 • Szabó Szilvia: Pöttöm Park
 • Szabó Szilvia: Látogatás a beszéd birodalmába
 • Rudas Zsuzsanna: Építsünk beszédet!
 • Németh Erzsébet, S. Pintye Mária: Mozdul a szó
 • Walburga Brügge, Erwin Richter, Katharina Mohs: Így tanulnak beszélni a gyerekek
 • Gerebenné Várbíró Katalin, Reményi Tamás, Rosta Katalin: Szenzoros információfeldolgozás, mozgás, nyelvi képesség – A Frostig elven alapuló nevelési terápia elmélete és gyakorlata

Artikulációs zavar

 • Ambrus Noémi, Gulyás Gabriella: Hangadó- foglalkoztató füzet az s-zs-cs hangok javításához
 • Ambrus Noémi, Gulyás Gabriella: Hangadó-foglalkoztató füzet az sz-z-c hangok javításához
 • Ambrus Noémi, Gulyás Gabriella: Hangadó-foglalkoztató füzet a ty-gy-ny hangok javításához
 • Ambrus Noémi, Gulyás Gabriella: Hangadó-foglalkoztató füzet az r-l hangok javításához
 • Szabó Szilvia: Látogatás a hangok birodalmába (Fejlesztő élménytár a L és R hangok gyakorlásához)
 • Szabó Szilvia: Látogatás a hangok birodalmába (Fejlesztő élménytár a S, ZS, CS hangok gyakorlásához)
 • Logo-Téka sorozat az „L”, „R”, „SZ”, „S” hangok és magánhangzók gyakorlásához

Beszédértés, beszédészlelés, hangtudatosság 

 • Ambrus Noémi, Németh Brigitta: Csodatölcsér
 • Domján Zsófia: Fülelős kalandok
 • Dr. Gósy Mária, Imre Angéla: Beszédpercepciós fejlesztő modulok

Dadogás

 Nyelvlökéses nyelés

 • Fung Emília, Kovács Andrea: Mackógyógytorna a helyes nyelésért
 • Rehák Gizella, Vassné Kovács Emőke, Vizkelety Tamás: A nyelvlökéses nyelés

Az alábbi oldalak is érdekelhetik...