Címke: Szolgáltatások

Fejlesztőpedagógiai ellátásunkról

A gyerekek nem minden problémája lelki eredetű (bár tanulási nehézséget okozhat például a szorongás is). Nagyon gyakran olyan kisebb fejlődési lemaradás okozza az iskolai problémákat, amelyek megoldásában a fejlesztőpedagógusok sikerrel tudnak segíteni. Fontos, hogy...

Szakértői vizsgálat

A gyermekek iskolai teljesítményét számos környezeti hatás és gyermekben meglévő képesség határozza meg. A szülők és pedagógusok olykor azt tapasztalják, hogy gyermekük vagy tanítványuk az iskolában a tőle elvárható szint alatt teljesít. Mivel az...

Tehetségkoordináció

Intézményünk fontos feladatának tartja a tehetséggondozást, több éve tehetségpontként működünk. Tehetséggondozói tevékenységünk fő irányai a tehetségazonosítás, tanácsadás, emellett minden félévben indítunk tehetséggondozó csoportot gazdagító programmal. Odafigyelünk és értőn támogatjuk az aspergeri fiatalokat is tehetségjegyeik...

Pszichológiai ellátásunkról

Pszichológusaink túlnyomórészt klinikai szakirányban képződtek vagy jelenleg képződnek, ami azt jelenti, hogy gyermekek és serdülők pszichés (lelki eredetű) problémáit tudják diagnosztizálni és kezelni. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Minden szülővel előfordul néha, hogy...

Óvoda- és iskolapszichológusi koordináció

A 2013/14-es tanévben az iskolapszichológiai hálózat működtetése kikerült a szakszolgálati feladatok közül. Az intézmény-pszichológusok az óvodáknál, iskoláknál kerültek alkalmazásra. Munkájuk célja és jellege nem változott. Az intézmények nevelő-oktató tevékenységének segítése, a tanulók személyiségfejlesztése, lelki...

Logopédiai ellátásunkról

Minden gyermeknek és szülőnek fontos, hogy gyermeke szépen, érthetően beszéljen. A tiszta beszéd elengedhetetlen az írás-olvasás megfelelő szintű elsajátításához. A gyermekek egy része már két és fél évesen, mások négy-öt éves korukra beszélnek tisztán....

Korai fejlesztés

„Az első életévek fejlődési üteme és minősége hatással van egész életünk alakulására. Nincs még egy olyan életszakasz, melynek során ilyen gyors ütemű változások történnek. Az idegrendszer szerveződésével először az általános, majd a családilag öröklött képességek bontakoznak...

Gyógytestnevelés ellátásunkról

A gyógytestnevelői munka a II. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül történik. Feladataikat a II. kerületi állami fenntartású, valamint – előzetes egyeztetés és megállapodás alapján egyéb pedagógiai intézményekben, illetve az uszodákban látják el. A gyógytestnevelők...