Szakértői vizsgálat

A gyermekek iskolai teljesítményét számos környezeti hatás és gyermekben meglévő képesség határozza meg. A szülők és pedagógusok olykor azt tapasztalják, hogy gyermekük vagy tanítványuk az iskolában a tőle elvárható szint alatt teljesít. Mivel az okok sokszor nem egyértelműek, célszerű a pedagógussal, ill. az iskolai fejlesztő pedagógussal – szükség esetén az iskolapszichológussal – átgondolni az adott helyzetet, s amennyiben indokolt, a gyermek vizsgálatát kérni Intézményünknél.

Intézményünk a szakértői vizsgálat elvégzése alapján beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség (BTM) megállapítására jogosult. A BTM megállapítása komplex pedagógiai és pszichológiai vizsgálat keretében történik.

A szakértői vizsgálat menete

Vizsgálatot a kerületben lakó, illetve a kerület intézményeibe járó gyermekek esetében végzünk.

A vizsgálat megkezdéséhez szükséges a szakértői vélemény iránti kérelem című nyomtatvány kitöltött, aláírt és lepecsételt példánya valamint egy részletes pedagógiai vélemény.

A vizsgálatot a szülő és az óvoda/iskola is kezdeményezheti. A szülő vizsgálati kérelmét az óvoda/iskola felé jelzi, amely köteles közreműködni a kérelem kitöltésében.

FONTOS!!!

Szakértői vizsgálat megindításához az online felület nem használható!

2020. október 1-től alapvizsgálat esetében kizárólag az EMMI által kiadott új nyomtatványt tudjuk elfogadni!

2021. november 1-től az alap- és felülvizsgálatot is az ÚJ nyomtatványon kérjük beküldeni!

A vizsgálat elvégzéséhez szükséges hiánytalan/hiánypótolt kérelmek intézményünkben – a beérkezést/hiánypótlást követően – azonnal regisztrálásra kerülnek. A vizsgálat időpontjáról postai úton tértivevényes levél formájában küldünk értesítést a gyermek/tanuló gondviselőjének.

A szakértői vizsgálat akkor kezdhető meg, ha a szülői felügyeletet gyakorló szülő/k jelen vannak.

Ha a szakértői vizsgálat megkezdésekor az egyik szülő nincs jelen, a jelenlévő szülőnek (a helyszínen biztosított űrlapon) nyilatkoznia kell, hogy jogosult a távollevő szülő képviseletére.

Kérjük, hogy a vizsgálatra hozzák magukkal:

  • a gyermek korábban történt vizsgálati leleteit
  • magyar nyelv és irodalom (írás) füzetét
  • matematika füzetét
  • idegen nyelv tantárgy füzetét

A vizsgálat általában 4 – 4½ órát vesz igénybe, szünetek közbeiktatásával. Kérjük, hozzanak gyermekük számára enni- és innivalót.

A vizsgálatot követően a szakértők összefoglalják a vizsgálaton tapasztaltakat, javaslataikat. A szakvélemény várható tartalmáról, BTM esetén a biztosítható kedvezményekről egy előzetes vélemény készül, melyet a szülő a vizsgálat végén kézhez kap, az azzal való egyetértéséről nyilatkozik.

Amennyiben az eredmények alapján további vizsgálat indokolt, a szülő igazolást kap a vizsgálat folytatásáról.

A szakértői véleményt a vizsgálat lezárását követő 21 napon belül kézbesítjük.

A szakértői vélemény az alábbi jogszabályok figyelembevételével készül:

Intézményünk sajátos nevelési igény (SNI) megállapítására nem alkalmas, de az SNI megállapításához szükséges első vizsgálat nálunk történik.

Amennyiben az SNI gyanúja megerősíthető, akkor a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Székhely Szakértői Bizottsági Tagintézménye folytatja a vizsgálatot, és dönt az SNI megállapításáról.

Mi a különbség a szakértői vizsgálat és a pedagógiai/pszichológiai vizsgálat között?

A szakértői vizsgálat – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – tagintézményi kereteken belül, sztenderd vizsgáló eljárás keretében,  a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség (BTM) megállapítását célozza. A vizsgálatot a szülő és az óvoda/iskola is kérheti, a fent részletezett protokollt követve. Amennyiben BTM kerül megállapításra, arról hivatalos szakértői vélemény készül, amely különböző kedvezmények biztosítását (pl. heti 1 fejlesztő foglalkozás) írhat elő a jelzett problémával kapcsolatban, amelynek betartása az óvodára/iskolára nézve kötelező. A vizsgálat eredményéről a szülő és az iskola is a szakértői vélemény formájában értesül.

A szakértői vizsgálat előnye, hogy tanulási nehézség mögött rejlő okok feltárásában körültekintő, komplex vizsgálatot biztosít, és eredményeképpen az óvoda/iskola fejlesztő támogatást tud nyújtani a BTM-es gyermekeknek. Hátránya, hogy pszichés problémák feltárására csak korlátozottan alkalmas.

A hagyományos pedagógiai/pszichológiai vizsgálat ezzel szemben inkább a probléma feltárását, szükséges esetben további terápia, terápiás módszer kijelölését szolgálja. A vizsgálatot a szülő kéri (óvoda/iskola a szülőnek javasolhatja). Pedagógiai/pszichológiai vélemény csak külön kérésre készül, amely BTM megállapítására, az azzal járó kedvezmények biztosítására nem alkalmas. Pedagógiai/pszichológiai véleményből csak a szülő kap egy példányt.

Az ilyen vizsgálatok előnye, hogy intézményünkben közvetlenül igényelhető, problémafókuszú. Hátránya, hogy az óvoda/iskola ez alapján nem tud az óvodában/iskolában is alkalmazható támogatást előírni a gyermek számára.

Az alábbi oldalak is érdekelhetik...