Érlelő tábor

Szakszolgálatunk évek óta, hagyományosan a tanév végén megszervezi az érlelő tábort a közvetlen beiskolázás előtt álló, óvodás korú gyermekek számára. A hét munkanapjain 1 vagy 2 hétig, intenzív délelőtti foglalkozások keretében, játékos formában gyakoroljuk a tanulási helyzeteket, foglalkozunk az egyes képességterületekkel. Olyan programot igyekszünk megvalósítani, amely elősegíti a gyermekek problémamentes iskolai beilleszkedését. Munkánk egyik fő elvi hozzáállása a prevenciós szemléletű megközelítés. Előkészíteni, megelőzni, megalapozni, megkímélni, támogatni.

A tábor ideje alatt minden nap 4 fős csoportokban, minden gyermek 4 különböző foglalkozáson vehet részt. Forgószínpad-szerűen logopédusok, fejlesztőpedagógusok és gyógytestnevelők látják el a gyerekeket.

Olyan gyermekeket várunk ebbe a táborba, akiket Szakszolgálatunkban már fogadtunk, elláttunk, esetleg iskolaérettségi vizsgálaton vett részt vagy fejlesztésben részesült már nálunk.

Táborunk célja, hogy a gyermekek iskolakezdése a felmerült nehézségek ellenére egy igazán örömteli esemény legyen!

Az alábbi oldalak is érdekelhetik...