Kategória: Szolgáltatások

Csoportterápiák

Pszichodrámacsoport: A pszichodráma középpontjában a cselekvés, a cselekvés átélése, a cselekvés közben érzett érzelmek tudatosítása, belátása áll. A gyerekpszichodráma a közös szerepjátékon, a gyerekek képzeletvilágának és kreativitásának mozgósításán keresztül fejti ki terápiás, segítő, hatását....

Logopédusok intézmény-beosztása

Óvodák Bolyai Utcai Óvoda Tzortoglou Zoé Budakeszi úti Óvoda Bujdosóné Tar Tímea Budakeszi Úti Óvoda Labanc Utcai Tagintézmény Bujdosóné Tar Tímea Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája Holmanné Reuss Erika Gesztenyéskert Óvoda Fodor Tímea...

Prevenciós szűrés

A Nemzeti Köznevelési Törvény alapján hozott 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25.§.(3) előírja „az ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. …  Az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás...

Logopédiai terápia

A logopédusok feladata a tiszta beszéd kialakítása, valamint az írás, olvasás megfelelő elsajátításához nyújtott prevenciós támogatás. Az önkormányzati fenntartású óvodák nagycsoportjában, és az iskolák 1. osztályában az intézményben dolgozó logopédus szeptember első felében végzi...

Fejlesztés

Szakszolgálatunkban zajló fejlesztés azoknak a gyerekeknek nyújt segítséget, akik ép érzékszerveik és jó intellektusuk ellenére kortársaikhoz képest gyengébben teljesítenek. Mi lehet ennek az oka? Legelőször is erre vagyunk kíváncsiak, ezért a fejlesztő munka első...

Érlelő tábor

Szakszolgálatunk évek óta, hagyományosan a tanév végén megszervezi az érlelő tábort a közvetlen beiskolázás előtt álló, óvodás korú gyermekek számára. A hét munkanapjain 1 vagy 2 hétig, intenzív délelőtti foglalkozások keretében, játékos formában gyakoroljuk...

Tervezett szenzomotoros tréning (TSMT)

Lakatos Katalin Ph.D. a Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT) módszerek kidolgozója, kutatása során a  sikeres iskolai beválást gátló, a motoros, a pszichés-kognitív és a szociális területeken jelentkező tünetek és az organikus érettség-éretlenség szintje közötti összefüggéseket...

Neurofeedback-terápia

Az idegrendszer-biofeedback, azaz neurofeedback agyunk működéséről ad visszajelzést. Egy készülék segítségével képesek lehetünk  hatást gyakorolni saját agyműködésünkre, az agyhullámokon keresztül. Akkor lehet erre a módszerre szükség, ha a problémák hátterében a kevésbé hatékonyan működő idegrendszer áll....

Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia (Ayres-terápia)

A szenzoros integrációs terápia azon a felismerésen alapszik, hogy a gyerekek fejlődésben nehézséget okozhat, ha idegrendszerük nem hangolja össze megfelelően az érzékszervek által felvett információt és integráció hiányában a gyerekek nem képesek megfelelően alkalmazkodni...

Fejlesztőpedagógiai ellátásunkról

A gyerekek nem minden problémája lelki eredetű (bár tanulási nehézséget okozhat például a szorongás is). Nagyon gyakran olyan kisebb fejlődési lemaradás okozza az iskolai problémákat, amelyek megoldásában a fejlesztőpedagógusok sikerrel tudnak segíteni. Fontos, hogy...